Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

  • Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA (la “CRIDA NACIONAL”)
  • Adreça: C. Sancho de Ávila 176, baixos 1a. 08018 Barcelona
  • CIF n.: G67281030
  • Correu electrònic: [email protected]

 

Amb quines finalitats tractem les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

  • Gestionar la vinculació amb la CRIDA NACIONAL i la participació als actes, activitats i esdeveniments que organitzi i, si s’escau, els pagaments de les donacions i/o quotes que es facin.
  • Informar-te (també per via electrònica) sobre actes, activitats i esdeveniments organitzats per la CRIDA NACIONAL.

Serà necessari que s’omplin els camps dels formularis assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment podria suposar que no es puguin dur a terme les finalitats referides anteriorment.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i sense errors.

 

Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals dels socis es conservaran durant el termini previst per la normativa vigent (especialment, fiscal, comptable i de prevenció de riscos); les dades de la resta d’usuaris es mantindran mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per a poder-te mantenir informat dels actes, activitats i esdeveniments de la CRIDA NACIONAL.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a les entitats que es derivin de la CRIDA NACIONAL, en l’àmbit cultural, social i polític, per a les mateixes finalitats referides anteriorment, i a l’Administració Pública en els supòsits previstos legalment.

Així mateix, en el cas de les donacions o el pagament de quotes, es podran comunicar les dades a entitats financeres o a plataformes de pagament dels Estats Units d’Amèrica adherides al “Privacy Shield”.

 

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots exercir accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Quines mesures de seguretat s’apliquen sobre les teves dades personals?

La CRIDA NACIONAL té implementades mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

Segueix-nos

Roger de Llúria 119
08037 Barcelona